Web presence of Larry Chang

Larry Chang: Poems

Siwidyu

2004/11/18

 

kaa yu a man
yongl nuo fu shubi shubi tel yu brok
yu no nuo notn bout
tif ahn chrab wen yu kech a man yai
tiiz ahn tanop wen ihn tong kech yu
jrip ahn jribl wen ihn lik yu siid
tel yu waahn baal out nieli fi bos
ihn nuo we fi du
far ihn gat wan tu
siwidyu
kaa yu a uman
yonggl nuo fi hopni giim mek ihn tabtab yu
somtaim iswiit wen ihn kech di rait spat
bot ihn don tuu kwik
do beta dan dat
yu no nuo notn bout
ar finga ahn tong eba redi neba fiel
shi nuo ou ifiil
far shi gat wan tu
siwidyu
kaa yu limit ahn ignarant
yu waahn nuo uu a di man
ahn uu a di uman
uu a di bul ahn uu a di efa
uu de pahn tap
ahn uu aanda batam
a tuu man ar tuu uman
a du wa dem lob
a fain dem swiitnis
ina wan aneda
yuudn nuo
siwidyu

 

Free Guestbook from Bravenet.com

BACK TO TOP | HOME | CONTACT

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.